Minden termékünkre 3 év teljeskörű garanciát adunk

Megbízható partnereink

LAUNCH X431 S2-2 Sensor box

Nettó:
348 740 Ft
Bruttó ár:
442 900 Ft

Vásárolj online pénztárcás kedvezménnyel

Szállítás

1-5 munkanap

Leírás

A LAUNCH S2-2 Sensorbox úgy lett kialakítva, hogy tesztelje és szimulálja a legtöbb járműérzékelőt, és gyorsan megoldja az ECU hibaelhárítását. Kompatibilis lehet a LAUNCH X-431 PAD V és X-431 PAD III V2.0 szkennerrel, hogy maximalizálja a javítóműhely bevételét.

 

Jellemzők:

1. Ellenőrzi, hogy maga az ECU működik-e vagy sem.

2. Támogatja a hullámforma adatok kézi írását.

3. Szimulálja az érzékelők működési állapotát alkatrészek cseréje nélkül.

4. Szimulálja az érzékelők speciális működési feltételeit alkatrészcsere nélkül.

5. Multiméterként használható ellenállás, AC/DC feszültség, kapacitás, frekvencia és impulzusjelek stb. mérésére.

6. Egy kattintással belép az intuitív menübe: az érzékelő, a működtető, a hullámforma, az időzítési hullámforma, a multiméter, a rendszerbeállítások meghatározása/rajzolása.

Az S2-2 Sensorbox kifejezetten az érzékelőhibák diagnosztizálására/szimulálására lett kifejlesztve. Főleg az „érzékelő”, „működtető”, „meghatározott/rajzolt”, „időzítési hullámforma” és „multiméter” elemeket tartalmazza.

– Érzékelő: Az autóelektronikai vezérlőrendszer bemeneti jeleinek szimulálására szolgál, és az autó számítógép ezen paraméterek szerint állítja be a motor működési állapotát.

– Működtető: Az autóelektronikus vezérlőrendszer kimeneti vezérlőjelének szimulálására szolgál, hogy megítélje az autó működtetőinek működési feltételeit, mint például az alapjárati motor, az EGR mágnesszelep stb.

– Multiméter: Ezzel a funkcióval a felhasználók tesztelhetik a feszültséget, az ellenállást és a kapacitást.

A modul külön nem használható, csak a LAUNCH X-431 EURO TAB2 diagnosztikai eszközök tartozékaként működik.

 

 

Technikai paraméterek:

Érzékelő modul:
Paraméter: Tartomány
Csatornák száma: 2
Pontosság: 1%
Amplitúdó tartomány: 0 – 20 V
Maximális kimeneti áram: 20 mA
Előre meghatározott frekvenciatartomány: 0 – 20 kHz
Négyszögjel impulzusfrekvencia: 0 – 15 kHz
Négyszöghullámú jel munkaciklusa: 0 – 100 %
Tápellátás: Szimulátor érzékelő kimenet/max áram 20mA (a kimenet akkumulátorról működik) – Meghajtó mágnesszelep, gyújtótekercs/kimeneti áram 2A (külső tápegység)
USB: USB2.0 Type B (töltési és tápellátási funkcióval/5V)
DC feszültség szimuláció: Támogatás
Fix frekvencia szimuláció: Támogatás
Előre meghatározott hullámforma szimuláció: Támogatás
Kézzel rajzolt hullámforma szimuláció: Támogatás
Jelgenerátor interfész: 2
Külső tápegység port: 1
Mágneses interfész: 1
Multiméter interfész: 2
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 50 °C
Tárolási hőmérséklet: -30 °C – 70 °C

 

Multiméter:

Paraméter: Tartomány
DC feszültség: 0 V – 700 V
AC feszültség: 0 V – 700 V
Ellenállás: 0 Ω – 40 MΩ
Kapacitás: 0 F – 100 µF (maximum 30 s mérési idő)
Dióda: 0 V – 1,5 V
Folytonosságérzékelés: 30 Ω alatti hangok

 

Meghatározások:

Hullámforma: 9 hullámforma közül választhat; Előre irányuló szinuszhullám, fordított szinuszhullám, előremenő négyszöghullám, fordított négyszöghullám, középfeszültségű, egyenes vonal, magas / alacsony feszültségű egyenes vonal, háromszöghullám és trapézhullám.

Frekvencia: Állítsa be a kiválasztott hullámforma frekvenciáját.

Amplitúdó: Állítsa be a kiválasztott hullámforma amplitúdóját.

Offset: A kiválasztott hullámforma eltolása.

Fázis: Állítsa be a kiválasztott hullámforma fázisát.

Munkaciklus: Állítsa be a kiválasztott hullámforma munkaciklusát.

Jelszinkron: A CH1 és a CH2 egyidejű kibocsátását okozhatja.

 

Teljes keret: 1-3 (opcionális). Adja meg a kimeneti pontok teljes számát

Általában egy hullámforma 100 pontból áll. Az 1-3 értékek azt jelzik, hogy kiválaszthat 100, 200 vagy 300 pontot hullámforma kialakításához.

Keret szerkesztése: Szerkeszthet egyetlen képkockát vagy az összeset

Hullámforma: Kiválaszthat egy előre beállított hullámformát, és elhelyezheti a kézi rajzterületen

Frekvencia: Egy képkocka frekvenciája (3 képkockás kimenet esetén a teljes frekvencia a beállított frekvencia/3)

Amplitúdó: A kimeneti hullámforma amplitúdója

Offset: A kimeneti hullámforma eltolása

Angol leírás

Launch X-431 S2-2 Sensorsimulator and tester

LAUNCH S2-2 Sensorbox is designed to test and simulate most vehicle sensors, quickly troubleshooting the ECU. It can be compatible with LAUNCH scanner X-431 PAD V and X-431 PAD III V2.0, to maximize the repair shop’s revenue.

Features:

1. Check the ECU itself works or not

2. It supports manual write the waveform data

3. Simulate working condition of sensors without replacing parts

4. Simulate some special working condition of sensors without replacing parts

5. Be used as Multimeter to measures resistance, voltage AC/DC, capacitance, frequency and pulse signals, etc.

6. One click to enters the intuitive menu of sensor, actuator, defined/drawn the waveform, timing waveform, multimeter, system settings.

S2-2 Sensorbox is specially developed for diagnosing/simulating sensor faults. It mainly includes “Sensor”, “ Actuator”, “Defined/Drawn”, “Timing Waveform“ and “ multimeter”.

 • Sensor: Is used to simulate the input signals of the automobile electronic control system, and the automobile computer adjusts the running state of the engine according to these parameters.
 • Actuator: Is used to simulate the output control signal of automobile electronic control system, so as to judge the working conditions of automobile actuators such as idle motor, EGR solenoid valve, etc.
 • Multimeter: Through this function, users can test voltage, resistance, and capacitance.

The module cannot be used separately, it only works as accessory for LAUNCH X-431 EURO TAB2 diagnostic tools.

Technical Parameters

 

Sensor module:
Parameter: Range
Number of channels: 2
Precision: 1 %
Amplitude range: 0 – 20 V
Max output current: 20 mA
Predefined frequency range: 0 – 20 kHz
Square wave signal pulse frequency: 0 – 15 kHz
Square wave signal duty cycle: 0 – 100 %
Power supply: Simulator sensor output/max current 20mA (output is powered by battery) – Drive solenoid, ignition coil/output current 2A (external power supply)
USB: USB2.0 Type B (with charging and power supply function/5V)
DC voltage simulation: Support
Fixed frequency simulation: Support
Predefined waveform simulation: Support
Hand-drawn waveform simulation: Support
Signal generator interface: 2
External power supply port: 1
Solenoid interface: 1
Multimeter interface: 2
Working temperature: 0 °C – 50 °C
Storage temperature: -30 °C – 70 °C

Multimeter:
Parameter: Range
DC voltage: 0 V – 700 V
AC voltage: 0 V – 700 V
Resistance: 0 Ω – 40 MΩ
Capacitance: 0 F – 100 µF (maximum 30 s measurement time)
Diode: 0 V – 1,5 V
Continuity detection: Sounds below 30 Ω

Defined

 • Waveform: There are 9 waveforms to choose; Forward sine wave, reverse sine wave, forward square wave, reverse square wave, medium voltage, straight line, high / low voltage straight line, triangle wave, and trapezoidal wave.
 • Frequency: Set the frequency of the selected waveform.
 • Amplitude: Set the amplitude of the selected waveform.
 • Offset: Set the offset of the selected waveform.
 • Phase: Set the phase of the selected waveform.
 • Duty cycle: Set the duty cycle of the selected waveform.
 • Signal sync: Can cause CH1 and CH2 to output signals at the same time.

 

Hand-drawn

 • Total frame: 1-3 (optional). Indicate the total number of output points
 • Generally, one waveform is composed of 100 points. The values 1-3 indicate that you can select 100, 200, or 300 points to form a waveform.
 • Edit frame: You can edit a single frame or edit all
 • Waveform: You can select a preset waveform and place it in the hand-drawing area
 • Frequency: Frequency of a single frame (for 3-frame output, the total frequency is the set frequency/3)
 • Amplitude: Amplitude of the output waveform
 • Offset: Offset of the output waveform

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„LAUNCH X431 S2-2 Sensor box” értékelése elsőként

  A termékeinknél sok esetben illusztrációs képek láthatók. Ezért előfordulhat, hogy a kézhez kapott termék kinézete nem 100%-ban egyezik az oldalon feltüntetett képpel. Ennek oka a folyamatos újítások, design változtatások.