Minden termékünkre 3 év teljeskörű garanciát adunk

Megbízható partnereink

MBH áruhitel

 

Pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző ügyfél tájékoztatás

 

A 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet (a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól) 4. §.-a alapján a függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az ügyfél részére az alábbi tájékoztatást adja:

Közvetítő (függő ügynök cég) neve: BARNA GERGELY ZOLTÁN Egyéni Vállalkozó
Közvetítő (függő ügynök cég) székhelye: 2636 TÉSA, PETŐFI UTCA 16.
Felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank
Szerepel-e a közvetítő a felügyeleti nyilvántartásban? Igen
A piaci szereplőket tartalmazó felügyeleti adatbázis: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese
Függő közvetítőként a következő megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli: A függő ügynök z MBH Bank Nyrt. nevében és javára jár el, az MBH Bank Nyrt. érdekeit képviseli.
A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül? Igen – és azt kizárólag a megbízó banktól fogadhat el.
Ismert a közvetítői díjazás összege? Igen                      Igen esetén ennek összege: ……………………………..,-Ft

 

Nem  

Nyújt-e hiteltanácsadást? Igen

 

Nem

Terheli-e a fogyasztót a hitelközvetítő részére fizetendő díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség? Igen                      Igen esetén ennek mértéke: ……………………………..,-Ft

 

Nem

A közvetítővel kapcsolatos panasszal a következő címekre lehet fordulni: cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (központi cím: 1053 Budapest, Váci utca 38.); e-mail: info@mbhbank.hu;telefon: 06/80/350350
Vitatott kérdés bírósági eljáráson kívül rendezésének lehetősége: Pénzügyi Békéltető Testület (https://www.mnb.hu/bekeltetes)
A pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

 

Igen                      Igen esetén szolgáltatás megnevezése: ………..…………

e szolgáltatás díjának mértéke:

……………………………..,-Ft

Nem

Áruhitel igénylés folyamata: https://www.mbhbank.hu/lakossagi/online-aruhitel-igenyles